Menu Zamknij

4 listopada: świętego Karola Boromeusza

4 listopada Kościół ambrozjański obchodzi święto św. Karola Boromeusza, arcybiskupa Mediolanu, który zasłynął wielką pobożnością oraz dobroczynnością. Był uczestnikiem Soboru Trydenckiego, którego reformy wprowadzał w archidiecezji mediolańskiej.

Z tej okazji zachęcamy do przeczytania wpisu z martyrologium rzymskiego na dzień 4 listopada:

 • Dnia 4-go listopada w Mediolanie uroczystość św. Karola Boromeusza, Kardynała i Arcybiskupa tegoż miasta, który dla swych wielkich cnót i cudów okazał się godnym policzenia przez Pawła V w poczet Świętych.
 • W Bolonii męczeństwo świętego Witalisa i Agrykola. Pierwszy był najpierw niewolnikiem drugiego, później jego towarzyszem w cierpieniach. Prześladowca użył przeciwko niemu najwyszukańszych męczarni, tak, iż w końcu nie było można znaleźć zdrowego miejsca na jego ciele. Lecz on wytrwał i modlił się aż do ostatniego tchnienia. Agrykol znalazł śmierć na krzyżu, przybity licznymi gwoździami. Przy przenoszeniu zwłok brał także udział św. Ambroży, który nam opowiada, jak zbierał gwoździe, krzyż i krew, chowając wszystko pod ołtarzem.
 • Tegoż dnia pamiątka św. Filologa i Patrobasa, Uczniów św. Pawła, Apostoła.
 • W Autun pamiątka św. Prokulusa, Męczennika.
 • W obwodzie Vexin we Francji męczeństwo św. Klarusa, Kapłana.
 • W Efezie męki św. Porfiriusza pod panowaniem cesarza Aureliana.
 • W Myra w Lycji śmierć męczeńska św. Nikandra, Biskupa i św. Hermesa, Kapłana.
 • Tegoż dnia uroczystość świętego Pieriusza, Kapłana z Aleksandrii. Będąc biegłym w Piśmie św. i prowadząc życie bez skazy, nadawał się szczególnie do pielęgnowania filozofii chrześcijańskiej. Pod panowaniem cesarzy Karusa i Dioklecjana, gdy św. Teonasz zasiadał na stolicy Biskupiej Aleksandryjskiej, on nauczał wiernych i pisywał różne rozprawy. Po zakończeniu prześladowania pośpieszył do Rzymu, gdzie spędził ostatki swego życia i zmarł słodko w Panu.
 • W Rhodes we Francji uroczystość św. Amancjusza, Biskupa, którego życie zajaśniało świętością i cudownymi znakami.
 • Pod Stuhlweissenburgiem na Węgrzech złożenie zwłok świętego Emeryka, syna św. Stefana, Króla Węgierskiego.
 • W Bitynii pamiątka św. Joanniejusza, Opata.
 • W klasztorze Cerfroid pod Meaux wspomnienie św. Feliksa z Valois, współzałożyciela Zakonu Trynitarzy.
 • W Trewirze pamiątka świętej Modesty, Dziewicy.

Wpis pochodzi z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.
Na zdjęciu obraz Ludovico Carracci: Święty Karol Boromeusz chrzci dziecko podczas dżumy

Zobacz naszą stronę na facebooku
fb-share-icon
Opublikowany waktualności

Podobne wpisy