Menu Zamknij

Kalendarz liturgiczny 2021

Tegoroczny kalendarz dla obrządku ambrozjańskiego został opracowany w formie porównawczej. Podobnie jak w rycie rzymskim mamy do czynienia z formą antyczną oraz zreformowaną. Poniższe tabele liturgiczne prezentują obie formy.

W kalendarzu dla rytu antycznego podano główne obchody bez kommemoracji (sine commemoratione). W obu formach słowo feria oznacza dzień powszedni w ciągu roku. O Mszach wotywnych dozwolonych w dni ferialne przeczytasz tutaj.

Zauważyłeś błąd? Możesz to zgłosić korzystając z naszego formularza kontaktowego. Roczny (uniwersalny) kalendarz do rito antico znajduje się tutaj.

Styczeń
ryt antyczny STYCZEŃ ryt zreformowany
kolor obchód dzień obchód kolor
CZERWONY Obrzezanie Pańskie
Oktawa Narodzenia Pańskiego
1
piątek
Obrzezanie Pańskie
Oktawa Narodzenia Pańskiego
CZERWONY
BIAŁY Najświętszego Imienia Jezus 2
sobota
św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, Biskupów i Doktorów Kościoła BIAŁY
BIAŁY Niedziela po Narodzeniu Pańskim 3
niedziela
Niedziela po Oktawie Narodzenia Pańskiego BIAŁY
CZERWONY św. Faustyna i Jowity, Męczenników 4
poniedziałek
feria BIAŁY
BIAŁY Wigilia Objawienia Pańskiego 5
wtorek
feria BIAŁY
BIAŁY Objawienie Pańskie 6
środa
Objawienie Pańskie BIAŁY
BIAŁY Powrotu Chrystusa z Egiptu,
Oktawa Objawienia Pańskiego
7
czwartek
św. Rajmunda z Penyafort BIAŁY
BIAŁY Oktawa Objawienia Pańskiego 8
piątek
piątek po Objawieniu Pańskim BIAŁY
BIAŁY Oktawa Objawienia Pańskiego 9
sobota
sobota po Objawieniu Pańskim BIAŁY
ZIELONY I Niedziela po Objawieniu Pańskim, Oktawa Objawienia Pańskiego 10
niedziela
Niedziela Chrztu Pańskiego BIAŁY
BIAŁY Oktawa Objawienia Pańskiego 11
poniedziałek
feria ZIELONY
BIAŁY Oktawa Objawienia Pańskiego 12
wtorek
feria ZIELONY
BIAŁY Oktawa Objawienia Pańskiego 13
środa
feria albo św. Hilarego, Biskupa i Doktora Kościoła ZIELONY albo BIAŁY
BIAŁY św. Dacjusza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 14
czwartek
feria ZIELONY
BIAŁY św. Jana Bono (Boni), Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 15
piątek
feria ZIELONY
CZERWONY św. Marcelego, Papieża i Męczennika 16
sobota
feria ZIELONY
ZIELONY II niedziela po Objawieniu Pańskim 17
niedziela
II niedziela po Objawieniu Pańskim ZIELONY
BIAŁY Katedry św. Piotra w Rzymie 18
poniedziałek
Katedry św. Piotra w Rzymie BIAŁY
BIAŁY św. Bassiana, Biskupa i Wyznawcy 19
wtorek
feria albo św. Bassianusa z Lodi, Biskupa albo św. Fabiana, Papieża i Męczennika ZIELONY albo BIAŁY albo CZERWONY
CZERWONY św. Sebastiana, Męczennika 20
środa
św. Sebastiana, Męczennika CZERWONY
CZERWONY św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy 21
czwartek
św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
CZERWONY św. Wincentego, Diakona i Męczennika 22
piątek
feria albo św. Wincentego, Diakona i Męczennika ZIELONY albo CZERWONY
CZERWONY św. Emerencjanny, Dziewicy i Męczennicy 23
sobota
feria albo św. Babylasa Biskupa i Męczennika i Trzech Młodzieńców Męczenników ZIELONY albo  CZERWONY
ZIELONY III Niedziela po Objawieniu Pańskim 24
niedziela
III Niedziela po Objawieniu Pańskim ZIELONY
BIAŁY Świętej Rodziny
poniedziałek po IV niedzieli stycznia
25
poniedziałek
Nawrócenie św. Pawła BIAŁY
BIAŁY Nawrócenie św. Pawła
przeniesione z 25.01
26
wtorek
św. Tymoteusza i św. Tytusa, Biskupów BIAŁY
BIAŁY św. Jana Chryzostoma, Patriarchy i Doktora Kościoła 27
środa
feria albo św. Anieli Merici, Dziewicy ZIELONY albo BIAŁY
BIAŁY św. Tomasza z Akwinu, Prezbitera i Doktora Kościoła 28
czwartek
św. Tomasza z Akwinu, Prezbitera i Doktora Kościoła BIAŁY
CZERWONY św. Akwilina, Prezbitera i Męczennika 29
piątek
feria ZIELONY
FIOLETOWY

dlaczego kolor fioletowy?

św. Martyny (Savinae), Męczennicy 30
sobota
feria ZIELONY
FIOLETOWY Niedziela Siedemdziesiątnicy 31
niedziela
Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa BIAŁY
Luty
ryt antyczny LUTY ryt zreformowany
kolor obchód dzień obchód kolor
BIAŁY św. Cyryla Aleksandryjskiego, Biskupa, Doktora Kościoła i Wyznawcy 1
poniedziałek
bł. Andrzeja Karola Ferrariusza, Biskupa BIAŁY
BIAŁY Oczyszczenie NMP 2
wtorek
Ofiarowanie Pańskie BIAŁY
CZERWONY św. Błażeja, Biskupa i Męczennika 3
środa
feria albo św. Ansgara, Biskupa albo św. Błażeja, Biskupa i Męczennika ZIELONY albo BIAŁY albo CZERWONY
BIAŁY Katedry św. Piotra w Antiochii 4
czwartek
feria ZIELONY
CZERWONY św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy 5
piątek
św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
CZERWONY św. Doroty, Dziewicy i Męczennicy 6
sobota
św. Pawła Miki i towarzyszy, Męczenników CZERWONY
FIOLETOWY Niedziela Sześćdziesiątnicy 7
niedziela
Przedostatnia niedziela po Objawieniu Pańskim ZIELONY
CZERWONY św. Macieja, Apostoła 8
poniedziałek
św. Hieronima Emilianiego, Prezbitera BIAŁY
CZERWONY św. Apolonii, Dziewicy i Męczennicy 9
wtorek
feria albo św. Józefiny Bakhity, Dziewicy ZIELONY albo BIAŁY 
CZERWONY św. Sotery, Dziewicy i Męczennicy 10
środa
św. Scholastyki, Dziewicy BIAŁY 
BIAŁY św. Łazarza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 11
czwartek
feria albo NMP z Lourdes ZIELONY albo BIAŁY
BIAŁY św. Romualda, Opata i Wyznawcy 12
piątek
feria ZIELONY
BIAŁY św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła 13
sobota
feria ZIELONY
FIOLETOWY Niedziela Pięćdziesiątnicy 14
niedziela
Ostatnia niedziela po Objawieniu Pańskim ZIELONY
FIOLETOWY feria 15
poniedziałek
feria ZIELONY
FIOLETOWY feria 16
wtorek
feria ZIELONY
FIOLETOWY feria 17
środa
feria albo Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów NMP ZIELONY albo BIAŁY
FIOLETOWY feria 18
czwartek
feria albo św. Patryka, Biskupa ZIELONY albo BIAŁY 
FIOLETOWY feria 19
piątek
feria albo św. Turibiusa de Mongrovejo, Biskupa ZIELONY albo BIAŁY
FIOLETOWY feria

Pierwsze Nieszpory I Niedzieli Wielkiego Postu

20
sobota
feria

Pierwsze Nieszpory I Niedzieli Wielkiego Postu

ZIELONY

FIOLETOWY

FIOLETOWY Niedziela w Początku Wielkiego Postu 21
niedziela
I Niedziela Wielkiego Postu FIOLETOWY
CZARNY feria
posypanie głów popiołem
22
poniedziałek
feria
posypanie głów popiołem
FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 23
wtorek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY Środa Suchych Dni
(Quatuor Tempora)
24
środa
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 25
czwartek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY Piątek Suchych Dni
(Quatuor Tempora)
26
piątek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY / FIOLETOWY Sobota Suchych Dni
(Quatuor Tempora)
27
sobota
feria FIOLETOWY
FIOLETOWY II Niedziela Wielkiego Postu, która nazywa się niedzielą Samarytanina 28
niedziela
II Niedziela Wielkiego Postu, która nazywa się niedzielą Samarytanina FIOLETOWY
Marzec
ryt antyczny MARZEC ryt zreformowany
kolor obchód dzień obchód kolor
CZARNY feria 1
poniedziałek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 2
wtorek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 3
środa
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 4
czwartek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 5
piątek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY / FIOLETOWY feria 6
sobota
feria FIOLETOWY / CZARNY
FIOLETOWY III Niedziela Wielkiego Postu, która nazywa się niedzielą Abrahama 7
niedziela
III Niedziela Wielkiego Postu, która nazywa się niedzielą Abrahama FIOLETOWY
CZARNY feria 8
poniedziałek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 9
wtorek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 10
środa
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 11
czwartek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 12
piątek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY / FIOLETOWY feria 13
sobota
feria FIOLETOWY
FIOLETOWY IV Niedziela Wielkiego Postu, która nazywa się niedzielą Niewidomego 14
niedziela
IV Niedziela Wielkiego Postu, która nazywa się niedzielą Niewidomego FIOLETOWY
CZARNY feria 15
poniedziałek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 16
wtorek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 17
środa
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 18
czwartek
feria FIOLETOWY / CZARNY
BIAŁY św. Józefa, Opiekuna NMP 19
piątek
św. Józefa, Opiekuna NMP BIAŁY
CZARNY / FIOLETOWY feria 20
sobota
feria FIOLETOWY
FIOLETOWY V Niedziela Wielkiego Postu, która nazywa się niedzielą Łazarza 21
niedziela
V Niedziela Wielkiego Postu, która nazywa się niedzielą Łazarza FIOLETOWY
CZARNY feria 22
poniedziałek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 23
wtorek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZARNY feria 24
środa
feria FIOLETOWY / CZARNY
BIAŁY Zwiastowanie NMP 25
czwartek
Zwiastowanie Pańskie BIAŁY
CZARNY feria 26
piątek
feria FIOLETOWY / CZARNY
CZERWONY Sobota in Traditione Symboli 27
sobota
Sobota in Traditione Symboli CZERWONY
CZERWONY Niedziela w Gałązkach Palmowych i Oliwnych 28
niedziela
Niedziela w Gałązkach Palmowych i Oliwnych CZERWONY
CZERWONY Wielki Poniedziałek w Tygodniu Autentycznym 29
poniedziałek
Wielki Poniedziałek w Tygodniu Autentycznym CZERWONY
CZERWONY Wielki Wtorek w Tygodniu Autentycznym 30
wtorek
Wielki Wtorek w Tygodniu Autentycznym CZERWONY
CZERWONY Wielka Środa w Tygodniu Autentycznym 31
środa
Wielka Środa w Tygodniu Autentycznym CZERWONY
Kwiecień
ryt antyczny KWIECIEŃ ryt zreformowany
kolor obchód dzień obchód kolor
CZERWONY Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej 1
czwartek
Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej CZERWONY
CZERWONY Wielki Piątek
w Przygotowaniu
2
piątek
Wielki Piątek CZERWONY
CZERWONY
BIAŁY
Wielka Sobota
(Sabbato Sancto)
3
sobota
Wielka Sobota
(Sabbato Sancto)
CZERWONY
BIAŁY Niedziela Paschalna Zmartwychwstania Pańskiego 4
niedziela
Niedziela Paschalna Zmartwychwstania Pańskiego BIAŁY
BIAŁY Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – in Albis 5
poniedziałek
Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – in Albis BIAŁY
BIAŁY Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – in Albis 6
wtorek
Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – in Albis BIAŁY
BIAŁY Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – in Albis 7
środa
Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – in Albis BIAŁY
BIAŁY Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – in Albis 8
czwartek
Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – in Albis BIAŁY
BIAŁY Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – in Albis 9
piątek
Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – in Albis BIAŁY
BIAŁY Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – in Albis 10
sobota
Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego –in Albis depositis BIAŁY
ZIELONY Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – I niedziela po Wielkanocy – in Albis depositis 11
niedziela
II niedziela Wielkanocna BIAŁY
CZERWONY św. Zenona, Biskupa i Męczennika 12
poniedziałek
feria albo św. Zenona z Werony, Biskupa BIAŁY
CZERWONY św. Hermenegilda, Księcia i Męczennika 13
wtorek
feria albo św. Marcina I, Papieża i Męczennika BIAŁY albo CZERWONY
CZERWONY św. Justyna, Męczennika 14
środa
feria BIAŁY
ZIELONY feria 15
czwartek
feria BIAŁY
ZIELONY feria 16
piątek
feria BIAŁY
CZERWONY św. Aniceta, Papieża i Męczennika 17
sobota
feria BIAŁY
ZIELONY II niedziela po Wielkanocy 18
niedziela
III niedziela Wielkanocna BIAŁY
ZIELONY feria 19
poniedziałek
feria BIAŁY
ZIELONY feria 20
wtorek
feria BIAŁY
ZIELONY feria 21
środa
feria albo św. Anzelma, Biskupa i Doktora Kościoła BIAŁY
CZERWONY św. Sotera i Kajusa, Papieży i Męczenników 22
czwartek
feria BIAŁY
BIAŁY św. Marolego, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 23
piątek
feria albo św. Wojciecha, Biskupa i Doktora Kościoła albo św. Grzegorza, Męczennika BIAŁY albo CZERWONY albo CZERWONY
CZERWONY św. Jerzego, Męczennika 24
sobota
feria albo św. Fidelisa z Sigmaringen, Prezbitera i Męczennika BIAŁY albo CZERWONY
ZIELONY III niedziela po Wielkanocy 25
niedziela
IV niedziela Wielkanocna BIAŁY
BIAŁY św. Józefa, Opiekuna NMP i Opiekuna Kościoła Powszechnego 26
poniedziałek
feria albo św. Ludwika Marii Grignion de Montfort albo św. Piotra Chanela, Prezbitera i Męczennika BIAŁY albo CZERWONY albo CZERWONY
CZERWONY św. Marka, Ewangelisty
przeniesione z 25.04
27
wtorek
bł. Katarzyny i bł. Julianny ze świętej góry Varese BIAŁY
CZERWONY św. Witalisa i Walerii, Męczenników 28
środa
św. Joanny Beretty Molli BIAŁY
CZERWONY św. Piotra, Prezbitera i Męczennika 29
czwartek
św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy i Doktora Kościoła BIAŁY
BIAŁY św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy 30
piątek
feria albo św. Jana Benedykta Cottolengo, Prezbitera albo św. Piusa V, Papieża BIAŁY
Maj
ryt antyczny MAJ ryt zreformowany
kolor obchód dzień obchód kolor
BIAŁY św. Józefa Robotnika 1
sobota
feria albo św. Józefa Robotnika albo św. Ryszaarda Pampuri, Wyznawcy BIAŁY
ZIELONY IV niedziela po Wielkanocy 2
niedziela
V niedziela Wielkanocna BIAŁY
CZERWONY Odnalezienie Krzyża Świętego

Przeczytaj artykuł o relikwiach Męki Pańskiej w katedrze mediolańskiej

3
poniedziałek
św. Filipa i Jakuba, Apostołów CZERWONY
BIAŁY św. Weneriusza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 4
wtorek
feria BIAŁY
BIAŁY św. Geroncjusza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 5
środa
feria BIAŁY
BIAŁY św. Pawła od Krzyża, Prezbitera i Wyznawcy 6
czwartek
feria BIAŁY
CZERWONY św. Stanisława, Biskupa i Męczennika 7
piątek
feria BIAŁY
CZERWONY św. Wiktora z Mediolanu, Męczennika 8
sobota
św. Wiktora z Bragi, Męczennika CZERWONY
ZIELONY V niedziela po Wielkanocy 9
niedziela
VI niedziela Wielkanocna BIAŁY
CZERWONY Przeniesienie relikwii św. Nazariusza, Męczennika 10
poniedziałek
feria BIAŁY
CZERWONY św. Filipa i Jakuba, Apostołów 11
wtorek
feria BIAŁY
CZERWONY św. Pankracego, Męczennika 12
środa
feria albo św. Pankracego, Męczennika albo św. Nereusza i św. Achilleusza, Męczenników BIAŁY albo CZERWONY albo CZERWONY
BIAŁY Wniebowstąpienie Pańskie

Przeczytaj o Wniebowstąpieniu Pańskim w rycie ambrozjańskim

13
czwartek
Wniebowstąpienie Pańskie BIAŁY
BIAŁY Przeniesienie relikwii św. Ambrożego, Protazego i Gerwazego

Przeczytaj artykuł o tych trzech świętych

14
piątek
św. Macieja, Apostoła CZERWONY
ZIELONY feria 15
sobota
sobota po Wniebowstąpieniu BIAŁY
ZIELONY niedziela po Wniebowstąpieniu 16
niedziela
niedziela po Wniebowstąpieniu BIAŁY
CZARNY Litaniarum

Przeczytaj czym jest ambrozjańskie Litaniarum

17
poniedziałek
feria BIAŁY
CZARNY Litaniarum

Przeczytaj czym jest ambrozjańskie Litaniarum

18
wtorek
feria albo św. Bartłomiei Capitanio i św. Vincenty Gerosy, Dziewic albo św. Jana I, Papieża i Męczennika BIAŁY albo CZERWONY albo CZERWONY
CZARNY Litaniarum

Przeczytaj czym jest ambrozjańskie Litaniarum

19
środa
feria BIAŁY
BIAŁY św. Bernardyna ze Sieny, Prezbitera i Wyznawcy 20
czwartek
feria albo św. Bernardyna ze Sieny, Prezbitera BIAŁY
ZIELONY feria 21
piątek
feria albo św. Krzysztofa Magallanesa Prezbitera i towarzyszy, Męczenników BIAŁY albo CZERWONY
liturgia wigilijna FIOLETOWY

liturgia mszalna CZERWONY

Wigilia Zesłania Ducha Świętego 22
sobota
 feria albo św. Rity z Cassi, Zakonnicy BIAŁY
CZERWONY Zesłanie Ducha Świętego 23
niedziela
 Zesłanie Ducha Świętego CZERWONY
CZERWONY Oktawa Zesłania Ducha Świętego 24
poniedziałek
NMP Matki Kościoła BIAŁY
CZERWONY Oktawa Zesłania Ducha Świętego 25
wtorek
św. Dionizego, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
CZERWONY Oktawa Zesłania Ducha Świętego
Środa Suchych Dni
(Quatuor Tempora)
26
środa
św. Filipa Nereusza, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
CZERWONY Oktawa Zesłania Ducha Świętego 27
czwartek
feria albo św. Augustyna z Canterbury, Biskupa albo św. Ludwika Pavoni, Prezbitera CZERWONY albo BIAŁY albo BIAŁY
CZERWONY Oktawa Zesłania Ducha Świętego
Piątek Suchych Dni
(Quatuor Tempora)
28
piątek
feria CZERWONY
CZERWONY Oktawa Zesłania Ducha Świętego
Sobota Suchych Dni
(Quatuor Tempora)
29
sobota
św. Syzyniusza i Aleksandra, Męczenników CZERWONY
CZERWONY I Niedziela po Zesłaniu  Ducha Świętego – Najświętszej Trójcy, Oktawa Zesłania Ducha Świętego 30
niedziela
I Niedziela po Zesłaniu  Ducha Świętego – Najświętszej Trójcy BIAŁY
CZERWONY św. Kancjusza, Kancjana i Kancjaneli, Męczenników 31
poniedziałek
 Nawiedzenie NMP BIAŁY
Czerwiec
ryt antyczny CZERWIEC ryt zreformowany
kolor obchód dzień obchód kolor
CZERWONY św. Gratiniana i Felina, Męczenników 1
wtorek
św. Justyna, Męczennika CZERWONY
CZERWONY św. Marcelina i Piotra, Męczenników 2
środa
św. Marcelina i Piotra, Męczenników CZERWONY
CZERWONY Boże Ciało 3
czwartek
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej CZERWONY
CZERWONY Oktawa Bożego Ciała 4
piątek
feria CZERWONY
CZERWONY Oktawa Bożego Ciała,
św. Bonifacego, Biskupa i Męczennika
5
sobota
św. Bonifacego, Biskupa i Męczennika CZERWONY
CZERWONY II niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, Oktawa Bożego Ciała 6
niedziela
II niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego CZERWONY
CZERWONY Oktawa Bożego Ciała,
św. Norberta, Biskupa i Wyznawcy
7
poniedziałek
feria CZERWONY
CZERWONY Oktawa Bożego Ciała 8
wtorek
feria CZERWONY
CZERWONY Oktawa Bożego Ciała,
św. Prymusa i Felicjana, Męczenników
9
środa
feria albo św. Efrema, Diakona i Doktora Kościoła CZERWONY albo BIAŁY
CZERWONY Oktawa Bożego Ciała 10
czwartek
feria CZERWONY
CZERWONY Najświętszego Serca Pana Jezusa 11
piątek
Najświętszego Serca Pana Jezusa CZERWONY
CZERWONY św. Barnaby, Apostoła 12
sobota
 Niepokalanego Serca NMP BIAŁY
CZERWONY III niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 13
niedziela
 III niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego CZERWONY
BIAŁY św. Bazylego, Biskupa i Doktora Kościoła 14
poniedziałek
feria CZERWONY
CZERWONY św. Wita, Modesta i  Krescencji, Męczenników 15
wtorek
feria CZERWONY
CZERWONY feria 16
środa
feria CZERWONY
CZERWONY św. Marka i Marcellinego (Marci et Marcellini), Męczenników 17
czwartek
feria CZERWONY
FIOLETOWY wigilia św. Protazego i Gerwazego, Męczenników

Przeczytaj artykuł o relikwiach św. Ambrożego, Protazego i Gerwazego

18
piątek
feria albo św. Romualda, Opata CZERWONY albo BIAŁY
CZERWONY św. Protazego i Gerwazego, Męczenników

Przeczytaj artykuł o relikwiach św. Ambrożego, Protazego i Gerwazego

19
sobota
św. Protazego i Gerwazego, Męczenników CZERWONY
CZERWONY IV niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 20
niedziela
IV niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego CZERWONY
BIAŁY św. Alojzego Gonzagi, Wyznawcy 21
poniedziałek
św. Alojzego Gonzagi, Wyznawcy BIAŁY
CZERWONY św. Juliana, Męczennika 22
wtorek
feria albo św. Jana Fishera, Biskupa i św. Tomasza More, Męczenników albo św. Paulinusa z Noli, Biskupa CZERWONY albo CZERWONY albo BIAŁY
BIAŁY św. Paulina, Biskupa 23
środa
feria CZERWONY
BIAŁY Narodzenie św. Jana Chrzciciela 24
czwartek
Narodzenie św. Jana Chrzciciela BIAŁY
CZERWONY św. Febronii, Dziewicy i Męczennicy 25
piątek
feria CZERWONY
CZERWONY św. Jana i Pawła, Męczenników 26
sobota
feria albo św. Cyryla Aleksandryjskiego, Biskupa i Doktora Kościoła CZERWONY albo BIAŁY
CZERWONY V niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 27
niedziela
V niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego CZERWONY
CZERWONY feria 28
poniedziałek
św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika CZERWONY
CZERWONY św. Piotra i Pawła, Apostołów 29
wtorek
 św. Piotra i św. Pawła, Apostołów CZERWONY
CZERWONY feria 30
środa
feria albo Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego CZERWONY
Lipiec
ryt antyczny LIPIEC ryt zreformowany
kolor obchód dzień obchód kolor
CZERWONY feria 1
czwartek
feria CZERWONY
BIAŁY Nawiedzenie NMP 2
piątek
feria CZERWONY
CZERWONY św. Tomasza, Apostoła 3
sobota
św. Tomasza, Apostoła CZERWONY
CZERWONY VI niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 4
niedziela
VI niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego CZERWONY
BIAŁY św. Antoniego Marii Zaccaria, Prezbitera i Wyznawcy 5
poniedziałek
św. Antoniego Marii Zaccaria, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
BIAŁY św. Cyryla i Metodego, Patriarchów i Wyznawców 6
wtorek
feria albo św. Marii Goretti, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
BIAŁY św. Hilarego, Biskupa i Doktora Kościoła 7
środa
feria CZERWONY
BIAŁY św. Ampeliusza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 8
czwartek
feria CZERWONY
CZERWONY feria 9
piątek
feria albo św. Augustyna Zhao Rong, Prezbitera i towarzyszy, Męczenników CZERWONY
CZERWONY  św. Siedmiu Braci, Męczenników 10
sobota
feria CZERWONY
CZERWONY VII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 11
niedziela
VII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego CZERWONY
CZERWONY św. Nabora i Feliksa, Męczenników 12
poniedziałek
św. Nabora i Feliksa, Męczenników CZERWONY
CZERWONY feria 13
wtorek
feria albo św. Henryka, Cesarza i Wyznawcy CZERWONY albo BIAŁY
BIAŁY św. Bonawentury, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 14
środa
feria albo św. Kamila de Lelli, Prezbitera CZERWONY albo BIAŁY
BIAŁY św. Henryka, Cesarza i Wyznawcy 15
czwartek
św. Bonawentury, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła BIAŁY
BIAŁY NMP z Góry Karmel 16
piątek
feria albo NMP z Góry Karmel CZERWONY albo BIAŁY
BIAŁY św. Marceliny, Dziewicy 17
sobota
św. Marceliny, Dziewicy BIAŁY
CZERWONY VIII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 18
niedziela
VIII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego CZERWONY 
BIAŁY św. Wincentego a Paulo, Prezbitera i Wyznawcy 19
poniedziałek
feria CZERWONY 
BIAŁY św. Hieronima Emilianinego, Wyznawcy 20
wtorek
feria albo św. Apolinarego, Biskupa i Męczennika CZERWONY 
BIAŁY św. Praksedy, Dziewicy 21
środa
feria albo św. Wawrzyńca z Brindisi, Prezbitera i Doktora Kościoła CZERWONY albo BIAŁY
FIOLETOWY

dlaczego kolor fioletowy?

św. Marii Magdaleny 22
czwartek
św. Marii Magdaleny BIAŁY
CZERWONY św. Apolinarego, Biskupa i Męczennika 23
piątek
św. Brygidy Szwedzkiej, Zakonnicy BIAŁY
CZERWONY

BIAŁY

w katedrze: św. Krystyny, Dziewicy i Męczennicy
poza katedrą: św. Kamila de Lellis
24
sobota
feria albo św. Sharbela Makhluf, Prezbitera CZERWONY albo BIAŁY
CZERWONY IX niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 25
niedziela
IX niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego CZERWONY
CZERWONY św. Jakuba, Apostoła
przeniesione z 25.07
26
poniedziałek
św. Joachima i św. Anny, Rodziców NMP BIAŁY
FIOLETOWY

dlaczego kolor fioletowy?

św. Anny, Matki NMP
przeniesione z 26.07
27
wtorek
feria CZERWONY
CZERWONY św. Nazariusza i Celsusa, Męczenników 28
środa
św. Nazariusza i Celsusa, Męczenników CZERWONY
BIAŁY św. Marty, Dziewicy 29
czwartek
św. Marty, Dziewicy BIAŁY
CZERWONY św. Abdona i Sennena, Męczenników 30
piątek
feria albo św. Piotra Chryzologa, Biskupa i Doktora Kościoła CZERWONY albo BIAŁY
CZERWONY św. Kalimeriusza, Biskupa Mediolanu i Męczennika 31
sobota
św. Ignacego z Loyoli, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
Sierpień
ryt antyczny SIERPIEŃ ryt zreformowany
kolor obchód dzień obchód kolor
CZERWONY X niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 1
niedziela
X niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego CZERWONY 
BIAŁY św. Alfonsa Marii De Lugiori, Biskupa i Doktora Kościoła 2
poniedziałek
św. Euzebiusza z Vercelli, Biskupa i Wyznawcy BIAŁY
CZERWONY Odkrycie relikwii św. Szczepana Diakona i Protomęczennika 3
wtorek
 feria albo św. Piotra Juliana Eymarda, Prezbitera i Wyznawcy CZERWONY albo BIAŁY
BIAŁY św. Dominika, Prezbitera i Wyznawcy 4
środa
 św. Jana Marii Vianneya BIAŁY
BIAŁY Dedykacji kościoła św. Marii ad Nives 5
czwartek
 feria albo Dedykacji kościoła Matki Bożej Większej w Rzymie CZERWONY albo BIAŁY
BIAŁY Przemienienie Pańskie 6
piątek
 Przemienienie Pańskie BIAŁY
CZERWONY św. Donata i Karpophorosa, Męczenników 7
sobota
 feria albo św. Kajetana, Prezbitera i Wyznawcy albo św. Sykstusa II, Papieża i towarzyszy, Męczenników CZERWONY albo BIAŁY albo CZERWONY 
CZERWONY XI niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 8
niedziela
XI niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego CZERWONY 
CZERWONY

FIOLETOWY

św. Kajetana, Prezbitera i Wyznawcy
wigilia św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika
9
poniedziałek
św. Terasy Benedykty od Krzyża, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY 
CZERWONY św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika 10
wtorek
św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika CZERWONY 
FIOLETOWY

dlaczego kolor fioletowy?

św. Radegundy, Królowej i Męczennicy 11
środa
św. Klary, Dziewicy BIAŁY
BIAŁY św. Euzebiusza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 12
czwartek
 feria albo św. Joanny Franciszki de Chantal, Zakonnicy CZERWONY albo BIAŁY
CZERWONY św. Hipolita, Męczennika 13
piątek
feria albo św. Poncjana, Papieża i św. Hipolita, Prezbitera, Męczenników CZERWONY 
FIOLETOWY Wigilia Wniebowzięcia NMP 14
sobota
św. Symplicjana, Biskupa i Wyznawcy BIAŁY
BIAŁY

Oficjum i Msza z niedzieli

XII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Wniebowzięcie NMP

15
niedziela
XII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego CZERWONY 
BIAŁY

Oficjum i Msza z Wniebowzięcia

Wniebowzięcie NMP
przeniesione z 15.08
16
poniedziałek
 Wniebowzięcie NMP
przeniesione z 15.08
BIAŁY
BIAŁY św. Jacka (Hiacynta), Kapłana i Wyznawcy 17
wtorek
 św. Maksymiliana Marii Kolbego, Prezbitera i Męczennika CZERWONY 
CZERWONY św. Mammetisa i Agapita, Męczenników 18
środa
feria CZERWONY 
CZERWONY feria 19
czwartek
feria albo  św. Jana Eudesa, Prezbitera i Wyznawcy CZERWONY albo  BIAŁY
BIAŁY św. Bernarda, Opata i Doktora Kościoła 20
piątek
św. Bernarda, Opata i Doktora Kościoła BIAŁY
FIOLETOWY

dlaczego kolor fioletowy?

św. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal, Męczennicy 21
sobota
 św. Piusa X, Papieża BIAŁY
CZERWONY XIII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 22
niedziela
XIII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego CZERWONY 
FIOLETOWY wigilia św. Bartłomieja, Apostoła 23
poniedziałek
feria albo św. Róży z Limy, Dziewicy CZERWONY albo BIAŁY
CZERWONY św. Bartłomieja, Apostoła 24
wtorek
św. Bartłomieja, Apostoła CZERWONY
CZERWONY św. Genezjusza, Męczennika 25
środa
feria albo św. Józefa Kalasancjusza, Prezbitera i Wyznawcy albo św. Ludwika, Króla i Wyznawcy CZERWONY albo BIAŁY albo BIAŁY
CZERWONY Aleksandra z Bergamo, Męczennika 26
czwartek
feria albo św. Aleksandra z Bergamo, Męczennika CZERWONY 
BIAŁY św. Józefa Kalasancjusza,  Prezbitera i Wyznawcy 27
piątek
św. Moniki, Wyznawczyni BIAŁY
BIAŁY św. Augustyna, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 28
sobota
 św. Augustyna, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła BIAŁY
CZERWONY  XIV niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 29
niedziela
niedziela przed ścięciem św. Jana Chrzciciela CZERWONY 
CZERWONY Ścięcie św. Jana Chrzciciela
przeniesione z 29 sierpnia
30
poniedziałek
bł. Alfreda Ildefonsa Schustera, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
BIAŁY św. Abondiusza, Biskupa i Wyznawcy 31
wtorek
feria albo św. Feliksa i św. Abbondiusza, Biskupów i Wyznawców CZERWONY albo BIAŁY
Wrzesień
ryt antyczny WRZESIEŃ ryt zreformowany
kolor obchód dzień obchód kolor
BIAŁY św. Idziego, Opata i Wyznawcy 1
środa
 Ścięcie św. Jana Chrzciciela
przeniesione z 29 sierpnia
CZERWONY 
BIAŁY św. Mansweta, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 2
czwartek
feria CZERWONY 
BIAŁY św. Auzana, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 3
piątek
św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła BIAŁY
BIAŁY św. Grzegorza I, Papieża, Wyznawcy i Doktora Kościoła 4
sobota
feria CZERWONY 
CZERWONY I niedziela po ścięciu św. Jana Chrzciciela

Przeczytaj artykuł o czasie po ścięciu św. Jana

5
niedziela
I niedziela po ścięciu św. Jana Chrzciciela CZERWONY 
BIAŁY św. Benedykta, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 6
poniedziałek
feria CZERWONY 
FIOLETOWY wigilia Narodzenia NMP 7
wtorek
feria CZERWONY 
BIAŁY Narodzenie NMP 8
środa
Narodzenie NMP BIAŁY
BIAŁY św. Joachima, Ojca NMP 9
czwartek
feria albo św. Piotra Clavera, Prezbitera i Wyznawcy CZERWONY  albo BIAŁY
BIAŁY św. Mikołaja z Tolentino, Prezbitera i Wyznawcy 10
piątek
feria CZERWONY 
CZERWONY św. Prota i Hiacynta, Męczenników 11
sobota
feria CZERWONY 
CZERWONY II niedziela po ścięciu św. Jana Chrzciciela

Przeczytaj artykuł o czasie po ścięciu św. Jana

12
niedziela
II niedziela po ścięciu św. Jana Chrzciciela CZERWONY 
BIAŁY Imienia NMP 13
poniedziałek
św. Jana Chryzostoma, biskupa i Doktora Kościoła BIAŁY
CZERWONY Podwyższenie Krzyża Świętego

Przeczytaj artykuł o relikwiach Męki Pańskiej w katedrze mediolańskiej

14
wtorek
Podwyższenie Krzyża Świętego CZERWONY 
BIAŁY

dlaczego nie kolor fioletowy?

Siedmiu Boleści NMP
Środa Suchych Dni (Quatuor Tempora)
15
środa
NMP Bolesnej BIAŁY
CZERWONY św. Eufemii, Dziewicy i Męczennicy 16
czwartek
św. Korneliusza, Papieża i św. Cypriana, Biskupa, Męczenników CZERWONY 
BIAŁY

dlaczego nie kolor fioletowy?

św. Satyra z Mediolanu, Wyznawcy
Piątek Suchych Dni (Quatuor Tempora)
17
piątek
św. Satyra z Mediolanu, Wyznawcy BIAŁY
BIAŁY

dlaczego nie kolor fioletowy?

św. Eustorgiusza I, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy
Sobota Suchych Dni (Quatuor Tempora)
18
sobota
św. Eustorgiusza I Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
CZERWONY III niedziela po ścięciu św. Jana Chrzciciela

Przeczytaj artykuł o czasie po ścięciu św. Jana

19
niedziela
III niedziela po ścięciu św. Jana Chrzciciela CZERWONY 
BIAŁY

FIOLETOWY

św. Gliceriusza (Clicerii), Biskupa Mediolanu i Wyznawcy później
wigilia św. Mateusza, Apostoła
20
poniedziałek
św. Andrzeja Kim Taegon, Prezbitera, św. Pawła Chong Hasang i towarzyszy, Męczenników CZERWONY 
CZERWONY św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 21
wtorek
św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty CZERWONY 
CZERWONY św. Maurycego z Aguan i towarzyszy, Męczenników 22
środa
św. Maurycego z Aguan i towarzyszy, Męczenników CZERWONY 
CZERWONY św. Linusa, Papieża i Męczennika 23
czwartek
św. Piusa z Pietrelciny (o. Pio), Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
CZERWONY św. Tekli, Dziewicy i Męczennicy

Przeczytaj artykuł o świętej Tekli

24
piątek
w katedrze: św. Tekli, Dziewicy i Męczennicy

poza katedrą: feria

CZERWONY 

ZIELONY

BIAŁY św. Anatalona, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 25
sobota
św. Anatalona, Biskupa Mediolanu i Wszystkich Świętych Biskupów Mediolanu BIAŁY
CZERWONY IV niedziela po ścięciu św. Jana Chrzciciela

Przeczytaj artykuł o czasie po ścięciu św. Jana

26
niedziela
IV niedziela po ścięciu św. Jana Chrzciciela CZERWONY 
BIAŁY św. Gajusza (Caii), Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 27
poniedziałek
św. Wincentego a Paulo, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
CZERWONY  feria 28
wtorek
feria albo św. Wawrzyńca Ruiz i towarzyszy, Męczenników albo św. Wacława, Męczennika CZERWONY 
BIAŁY Dedykacji kościoła św. Michała Archanioła 29
środa
Świętych Michała, Gabriela i Rafała, Archaniołów BIAŁY
BIAŁY św. Hieronima, Prezbitera, Doktora Kościoła 30
czwartek
 św. Hieronima, Prezbitera, Doktora Kościoła BIAŁY
Październik
ryt antyczny PAŹDZIERNIK ryt zreformowany
kolor obchód dzień obchód kolor
BIAŁY św. Franciszka Borgiasza, Wyznawcy 1
piątek
 św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Kościoła BIAŁY
BIAŁY św. Aniołów Stróżów 2
sobota
 Świętych Aniołów Stróżów BIAŁY
CZERWONY I niedziela października, która jest przed Dedykacją 3
niedziela
V niedziela po ścięciu św. Jana Chrzciciela CZERWONY 
BIAŁY  św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy 4
poniedziałek
 św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy BIAŁY
BIAŁY Świętego Różańca NMP 5
wtorek
feria CZERWONY 
BIAŁY św. Brunona, Prezbitera i Wyznawcy 6
środa
feria albo św. Brunona, Prezbitera i Wyznawcy CZERWONY albo BIAŁY
FIOLETOWY św. Brygidy, Męczennicy 7
czwartek
NMP Różańcowej BIAŁY
CZERWONY św. Pelagii, Dziewicy i Męczennicy 8
piątek
feria albo św. Anzelma z Lucca, Biskupa albo św. Jana Kalabriusza, Prezbitera CZERWONY  albo BIAŁY
CZERWONY św. Dionizego, Rustyka, Eleuteriusza i Domina, Męczenników 9
sobota
feria albo św. Denisa, Biskupa i towarzyszy, Męczenników albo św. Jana Leonardiego, Prezbitera CZERWONY  albo CZERWONY  albo BIAŁY
CZERWONY II niedziela października, która jest przed Dedykacją 10
niedziela
VI niedziela po ścięciu św. Jana Chrzciciela CZERWONY 
CZERWONY feria 11
poniedziałek
feria albo św. Aleksandra Sauli, Biskupaferia albo św. Jana XXIII, Papieża CZERWONY  albo BIAŁY albo BIAŁY
BIAŁY św. Mony, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 12
wtorek
feria albo św. Jadwigi Śląskiej CZERWONY  albo BIAŁY
CZERWONY feria 13
środa
feria albo św. Małgorzaty Marii Alacoque, Dziewicy CZERWONY  albo BIAŁY
CZERWONY św. Kaliksta, Papieża i Męczennika 14
czwartek
feria albo św. Kaliksta I, Papieża i Męczennika CZERWONY 
BIAŁY św. Teresy z Avila, Dziewicy i Doktora Kościoła 15
piątek
św. Teresy z Avila, Dziewicy i Doktora Kościoła BIAŁY
BIAŁY św. Gawła (Galla), Opata i Wyznawcy 16
sobota
bł. Guntara Ferriniego, Wyznawcy BIAŁY
BIAŁY III niedziela października – Dedykacji kościoła katedralnego 17
niedziela
III niedziela października – Dedykacji kościoła katedralnego BIAŁY
CZERWONY św. Łukasza, Ewangelisty 18
poniedziałek
św. Łukasza, Ewangelisty CZERWONY 
BIAŁY św. Piotra z Alkantary, Prezbitera i Wyznawcy 19
wtorek
feria albo św. Jana de Bredeuf, św. Izaaka Jogues, Prezbiterów i towarzyszy, Męczenników albo św. Pawła od Krzyża, Prezbitera ZIELONY albo CZERWONY albo BIAŁY
ZIELONY feria 20
środa
feria ZIELONY
CZERWONY św. Urszuli i Towarzyszek, Dziewic i Męczennic 21
czwartek
feria ZIELONY
BIAŁY

CZERWONY

w kościołach, których data konsekracji nie jest znana: dedykacji kościoła własnego
w kościołach, których data konsekracji jest znana: św. Kosmy i Damiana, Męczenników
22
piątek
feria albo św. Jana Pawła II, Papieża ZIELONY albo BIAŁY
ZIELONY feria 23
sobota
feria albo św. Jana Kapistrana, Prezbitera ZIELONY albo BIAŁY
BIAŁY I niedziela po Dedykacji – Chrystusa Króla 24
niedziela
I niedziela po Dedykacji ZIELONY
BIAŁY św. Rafała, Achanioła 25
poniedziałek
feria ZIELONY
CZERWONY św. Ewarysta, Papieża i Męczennika 26
wtorek
feria ZIELONY
ZIELONY feria 27
środa
feria ZIELONY
CZERWONY św. Szymona i Judy, Apostołów 28
czwartek
św. Szymona i św. Judy, Apostołów CZERWONY
BIAŁY św. Antonina, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 29
piątek
feria albo św. Honorata z Vercelli, Biskupa i Wyznawcy ZIELONY albo BIAŁY
CZERWONY św. Saturnina, Męczennika 30
sobota
feria ZIELONY
ZIELONY II niedziela po Dedykacji 31
niedziela
II niedziela po Dedykacji ZIELONY
Listopad
ryt antyczny LISTOPAD ryt zreformowany
kolor obchód dzień obchód kolor
BIAŁY  Wszystkich Świętych 1
poniedziałek
 Wszystkich Świętych BIAŁY
CZARNY Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2
wtorek
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych FIOLETOWY albo CZARNY
ZIELONY feria 3
środa
feria albo św. Marcina de Porres, Wyznawcy ZIELONY albo BIAŁY
BIAŁY św. Karola Boromeusza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 4
czwartek
św. Karola Boromeusza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
BIAŁY św. Magnusa, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 5
piątek
feria ZIELONY
CZERWONY św. Witalisa Męczennika i Agrykoli, Męczennicy 6
sobota
feria ZIELONY
ZIELONY III niedziela po Dedykacji 7
niedziela
Chrystusa Króla Wszechświata BIAŁY
CZERWONY św. Czterech Koronatów, Męczenników 8
poniedziałek
feria ZIELONY
BIAŁY rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, Matki i Głowy wszystkich kościołów miasta i świata 9
wtorek
rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, Matki i Głowy wszystkich kościołów miasta i świata BIAŁY
BIAŁY św. Andrzeja Avelliniego, Prezbitera i Wyznawcy 10
środa
św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła BIAŁY
BIAŁY św. Marcina, Biskupa i Wyznawcy 11
czwartek
św. Marcina z Tours, Biskupa BIAŁY
CZERWONY św. Jozafata, Biskupa i Męczennika 12
piątek
 św. Jozafata, Biskupa i Męczennika CZERWONY
CZERWONY św. Antonina, Męczennika 13
sobota
feria albo św. św. Franciszki Xavier Carini, Dziewicy albo św. Homobonusa Tucenghiego ZIELONY albo BIAŁY albo BIAŁY
FIOLETOWY I niedziela Adwentu (pierwsza niedziela po św. Marcinie) 14
niedziela
 I niedziela Adwentu (pierwsza niedziela po św. Marcinie) FIOLETOWY
FIOLETOWY feria 15
poniedziałek
feria albo św. Alberta wielkiego, Biskupa i Doktora Kościoła FIOLETOWY albo BIAŁY
FIOLETOWY feria 16
wtorek
feria albo św. św. Gertrudy Dziewicy albo św. Małgorzaty Szkockiej, Wyznawczyni FIOLETOWY albo BIAŁY albo BIAŁY
FIOLETOWY feria 17
środa
 św. Elżbiety Węgierskiej BIAŁY
CZERWONY św. Romana, Męczennika 18
czwartek
feria albo dedykacji bazylik św. Piotra i św. Pawła w Rzymie FIOLETOWY albo BIAŁY
CZERWONY św. Poncjana, Papieża i Męczennika 19
piątek
feria FIOLETOWY
BIAŁY św. Benignusa, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 20
sobota
feria FIOLETOWY
FIOLETOWY II niedziela Adwentu 21
niedziela
II niedziela Adwentu FIOLETOWY
BIAŁY Ofiarowanie NMP 22
poniedziałek
 św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
CZERWONY św. Klemensa, Papieża i Męczennika 23
wtorek
feria albo św. św. Klemensa, papieża i Męczennika albo św. Kolumbana, Opata FIOLETOWY albo CZERWONY albo BIAŁY
BIAŁY św. Protazego, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 24
środa
feria albo św. Andrzeja Dung-Lac, Prezbitera i towarzyszy, Męczenników FIOLETOWY albo CZERWONY
CZERWONY św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy 25
czwartek
feria albo św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy FIOLETOWY albo CZERWONY
FIOLETOWY feria 26
piątek
feria FIOLETOWY
FIOLETOWY feria 27
sobota
feria FIOLETOWY
FIOLETOWY III niedziela Adwentu 28
niedziela
III niedziela Adwentu FIOLETOWY
FIOLETOWY wigilia św. Andrzeja, Apostoła 29
poniedziałek
feria FIOLETOWY
CZERWONY św. Andrzeja Apostoła 30
wtorek
św. Andrzeja Apostoła CZERWONY
Grudzień
ryt antyczny GRUDZIEŃ ryt zreformowany
kolor obchód dzień obchód kolor
BIAŁY św. Kastrycjana, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 1
środa
feria FIOLETOWY
FIOLETOWY feria 2
czwartek
feria FIOLETOWY
BIAŁY św. Miroklesa, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 3
piątek
feria albo św. Franciszka Ksawerego, Prezbitera i Wyznawcy FIOLETOWY albo BIAŁY
BIAŁY św. Franciszka Ksawerego, Prezbitera i Wyznawcy 4
sobota
feria FIOLETOWY
FIOLETOWY IV niedziela Adwentu 5
niedziela
IV niedziela Adwentu FIOLETOWY
BIAŁY

FIOLETOWY

św. Gabriela, Archanioła później
wigilia Sakry św. Ambrożego itd.
6
poniedziałek
 św. Mikołaja, Biskupa i Wyznawcy BIAŁY
BIAŁY Sakry św. Ambrożego, Biskupa Mediolanu, Wyznawcy, Doktora Kościoła i Głównego Patrona 7
wtorek
Sakry św. Ambrożego, Biskupa Mediolanu, Wyznawcy, Doktora Kościoła i Głównego Patrona BIAŁY
BIAŁY Niepokalane Poczęcie NMP 8
środa
Niepokalane Poczęcie NMP BIAŁY
BIAŁY św. Syrusa (Syriusza), Biskupa i Wyznawcy 9
czwartek
feria albo św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin, Wyznawcy FIOLETOWY albo BIAŁY
CZERWONY św. Milcjadesa (Melchiadisa), Papieża i Męczennika 10
piątek
feria FIOLETOWY
FIOLETOWY feria 11
sobota
feria albo św. Damazego I, Papieża i Wyznawcy FIOLETOWY albo BIAŁY
FIOLETOWY V niedziela Adwentu 12
niedziela
V niedziela Adwentu FIOLETOWY
CZERWONY św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy 13
poniedziałek
św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
BIAŁY św. Matronina, Pustelnika i Wyznawcy 14
wtorek
św. Jana od Krzyża, Prezbitera i Doktora Kościoła BIAŁY
FIOLETOWY Środa Suchych Dni
(Quatuor Tempora)
15
środa
feria albo św. Jana Kantego, Prezbitera albo św. Piotra Kanizjusza, Prezbitera i Doktora Kościoła FIOLETOWY albo BIAŁY albo BIAŁY
FIOLETOWY feria 16
czwartek
feria albo zwiastowania św. Józefowi FIOLETOWY albo BIAŁY
FIOLETOWY Piątek Suchych Dni
(Quatuor Tempora)
17
piątek
feria FIOLETOWY
FIOLETOWY Sobota Suchych Dni
(Quatuor Tempora)
18
sobota
feria FIOLETOWY
BIAŁY VI niedziela Adwentu – Wcielenie Pana Naszego Jezusa Chrystusa 19
niedziela
VI niedziela Adwentu – Wcielenie Pana Naszego Jezusa Chrystusa BIAŁY
FIOLETOWY de exceptato 20
poniedziałek
de exceptato FIOLETOWY
FIOLETOWY de exceptato 21
wtorek
de exceptato FIOLETOWY
FIOLETOWY de exceptato 22
środa
de exceptato FIOLETOWY
FIOLETOWY de exceptato 23
czwartek
de exceptato FIOLETOWY
BIAŁY wigilia Narodzenia Pańskiego 24
piątek
de exceptato FIOLETOWY
BIAŁY Narodzenie Pańskie 25
sobota
Narodzenie Pańskie BIAŁY
CZERWONY św. Szczepana, Diakona i Protomęczennika,
Oktawa Narodzenia Pańskiego
26
niedziela
św. Szczepana, Diakona i Protomęczennika,
Oktawa Narodzenia Pańskiego
CZERWONY
BIAŁY św. Jana, Apostoła i Ewangelisty,
Oktawa Narodzenia Pańskiego
27
poniedziałek
św. Jana, Apostoła i Ewangelisty,
Oktawa Narodzenia Pańskiego
BIAŁY
CZERWONY św. Niewinnych (Młodzianków),
Oktawa Narodzenia Pańskiego
28
wtorek
św. Niewinnych (Młodzianków),
Oktawa Narodzenia Pańskiego
CZERWONY
CZERWONY św. Tomasza z Canterbury (Becketa),
Oktawa Narodzenia Pańskiego
29
środa
św. Tomasza z Canterbury (Becketa),
Oktawa Narodzenia Pańskiego
CZERWONY
BIAŁY Oktawa Narodzenia Pańskieg 30
czwartek
Oktawa Narodzenia Pańskiego BIAŁY
BIAŁY Oktawa Narodzenia Pańskiego 31
piątek
św. Sylwestra, Papieża,
Oktawa Narodzenia Pańskiego
BIAŁY
Początek stycznia 2022
ryt antyczny POCZĄTEK STYCZNIA 2022 ryt zreformowany
kolor obchód dzień obchód kolor
CZERWONY Obrzezanie Pańskie
Oktawa Narodzenia Pańskiego
1
sobota
Obrzezanie Pańskie
Oktawa Narodzenia Pańskiego
CZERWONY
BIAŁY Niedziela po Oktawie Narodzenia Pańskiego 2
niedziela
Niedziela po Oktawie Narodzenia Pańskiego BIAŁY
BIAŁY św. Martynianina, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy 3
poniedziałek
feria BIAŁY
CZERWONY św. Faustyna i Jowity, Męczenników 4
wtorek
feria BIAŁY
BIAŁY wigilia Objawienia Pańskiego 5
środa
feria
BIAŁY Objawienie Pańskie 6
czwartek
Objawienie Pańskie BIAŁY
BIAŁY Powrotu Chrystusa z Egiptu,
Oktawa Objawienia Pańskiego
7
piątek
św. Rajmunda z Penyafort BIAŁY
BIAŁY Oktawa Objawienia Pańskiego 8
sobota
feria BIAŁY
ZIELONY I Niedziela po Objawieniu Pańskim, Oktawa Objawienia Pańskiego 9
niedziela
Niedziela Chrztu Pańskiego BIAŁY