Menu Zamknij

Pliki do pobrania

Ideą strony mediolanski.pl jest szerzenie wiadomości o rycie ambrozjańskim. Mamy nadzieję, że strona stanie się swojego rodzaju polską encyklopedią rytu mediolańskiego. W tym dziale będą umieszczane różnego rodzaju pliki, które posłużą poznawaniu piękna rytu.

Dokumenty liturgiczne

Nagrania

Lucernarium niedzielne - śpiew
Lucernarium – obrzęd uroczystego zapalenia światła na ołtarzu. W rycie mediolańskim odbywa się podczas Mszy wigilijnych oraz podczas I nieszporów niedzielnych. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa lucerna (lampa).

Ingressa - śpiew na wejście na 3 maja
Ingressa jest odpowiednikiem introitu. 3 maja w tradycyjnym kalendarzu liturgicznym obchodzi się Święto Znalezienia Krzyża Świętego.

Cykle artykułów

W przygotowaniu

  • nowy cykl artykułów: paramenta ambrozjańskie
  • tłumaczenie formularza mszalnego współczesnego rytu ambrozjańskiego
  • tłumaczenie formularza mszalnego rito ambrosiano antico
  • poczet biskupów mediolańskich