Menu Zamknij

Kalendarz roczny rito antico

Kalendarz roczny do rito antico. Obchody ruchome dostępne są w tabeli na dole.

Styczeń
dzień miesiąca obchód kolor
1 Obrzezanie Pańskie
Oktawa Narodzenia Pańskiego 
CZERWONY
2 Najświętszego Imienia Jezus  BIAŁY
3 św. Martynianina, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
4 św. Faustyna i Jowity, Męczenników CZERWONY
5 wigilia Objawienia Pańskiego BIAŁY
6 Objawienie Pańskie BIAŁY
7 św. Krzysztofa oraz
Powrotu Chrystusa z Egiptu,
Oktawa Objawienia Pańskiego
BIAŁY
8 Oktawa Objawienia Pańskiego  BIAŁY
9 Oktawa Objawienia Pańskiego  BIAŁY
10 Oktawa Objawienia Pańskiego  BIAŁY
11 Oktawa Objawienia Pańskiego BIAŁY
12 Oktawa Objawienia Pańskiego BIAŁY
13 Oktawa Objawienia Pańskiego BIAŁY
14 św. Dacjusza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy
(S. Datii Ep. Med. Conf.)
BIAŁY
15 św. Jana Bono (Boni), Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
16 św. Marcelego, Papieża i Męczennika CZERWONY
17 św. Antoniego, Opata i Wyznawcy ZIELONY
18 Katedry św. Piotra Apostoła w Rzymie BIAŁY
19 św. Bassiana, Biskupa i Wyznawcy BIAŁY
20 św. Sebastiana, Męczennika CZERWONY
21 św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
22 św. Wincentego, Diakona i Męczennika CZERWONY
23 św. Emerencjanny, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
24 św. Babylasa Biskupa i Męczennika i Trzech Młodzieńców Męczenników CZERWONY
25 Nawrócenie św. Pawła BIAŁY
26 św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika CZERWONY
27 św. Jana Chryzostoma, Patriarchy i Doktora Kościoła BIAŁY
28 św. Tomasza z Akwinu BIAŁY
29 św. Akwilina, Prezbitera i Męczennika CZERWONY
30 św. Martyny (Savinae), Męczennicy FIOLETOWY
31 św. Juliusza, Prezbitera i Wyznawcy  BIAŁY
Luty
dzień miesiąca obchód kolor
1 św. Cyryla Aleksandryjskiego, Biskupa, Doktora Kościoła i Wyznawcy  BIAŁY
2 Oczyszczenie NMP BIAŁY
3 św. Błażeja, Biskupa i Męczennika CZERWONY
4
5 św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy
CZERWONY
6 św. Doroty, Dziewicy i Męczennicy później
wigilia św. Macieja Apostoła
CZERWONY
FIOLETOWY
7 św. Macieja, Apostoła CZERWONY
8 św. Honorata, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
9 św. Apolonii, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
10 św. Sotery, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
11 św. Łazarza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
12 św. Romualda, Opata i Wyznawcy BIAŁY
13 św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła BIAŁY
14 św. Jana z Mathy, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
15
16
17
18
19
20
21
22 Katedry świętego Piotra Apostoła w Antiochii  BIAŁY
23
24
25
26
27
28
29
Marzec
dzień miesiąca obchód kolor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 św. Józefa, Opiekuna NMP BIAŁY
20
21
22
23
24
25 Zwiastowanie NMP BIAŁY
26
27
28
29
30
31
Kwiecień
dzień miesiąca obchód kolor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 św. Sotera i Kajusa, Papieży i Męczenników CZERWONY
23 św. Marolego, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
24 św. Jerzego, Męczennika CZERWONY
25 św. Marka, Ewangelisty i Męczennika CZERWONY
26
27
28 św. Witalisa i Walerii, Męczenników CZERWONY
29 św. Piotra z Werony, Prezbitera i Męczennika CZERWONY
30 św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy BIAŁY
Maj
dzień miesiąca obchód kolor
1 św. Filipa i Jakuba, Apostołów CZERWONY
2 św. Atanazego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła BIAŁY
3 Odnalezienie Krzyża Świętego CZERWONY
4 św. Weneriusza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
5 św. Geroncjusza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
6 św. Pawła od Krzyża, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
7 św. Stanisława, Biskupa i Męczennika CZERWONY
8 św. Wiktora z Mediolanu, Męczennika CZERWONY
9 św. Grzegorza z Nazjanzu, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła BIAŁY
10 Przeniesienie relikwii św. Nazariusza, Męczennika CZERWONY
11 św. Antonina z Florencji, Biskupa i Wyznawcy BIAŁY
12 św. Pankracego, Męczennika CZERWONY
13 św. Natala, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
14 Przeniesienie relikwii św. Ambrożego, Protazego i Gerwazego BIAŁY
15
16 św. Jana Nepomucena, Prezbitera i Męczennika CZERWONY
17
18
19
20 św. Bernardyna ze Sieny, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
21
22
23 św. Dezyderiusza, Biskupa i Męczennika CZERWONY
24
25 św. Dionizego, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
26  św. Filipa Nereusza, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
27 św. Grzegorza VII, Papieża i Wyznawcy BIAŁY
28 św. Senatora Settala, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
29 św. Syzyniusza i Aleksandra, Męczenników CZERWONY
30
31 św. Kancjusza, Kancjana i Kancjaneli, Męczenników CZERWONY
Czerwiec
dzień miesiąca obchód kolor
1 św. Gratiniana i Felina, Męczenników CZERWONY
2
3
4
5 św. Bonifacego, Biskupa i Męczennika CZERWONY
6 św. Eustorgiusza II, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
7 św. Norberta, Biskupa i Wyznawcy BIAŁY
8
9 św. Prymusa i Felicjana, Męczenników CZERWONY
10
11
12 św. Barnaby, Apostoła CZERWONY
13
14 św. Bazylego, Biskupa i Doktora Kościoła BIAŁY
15 św. Wita, Modesta i  Krescencji, Męczenników CZERWONY
16
17 św. Nikandra i Marcjana, Męczenników
(Ss. Marci et Marcelliani Mart.)
CZERWONY
18 wigilia św. Protazego i Gerwazego, Męczenników FIOLETOWY
19 św. Protazego i Gerwazego, Męczenników CZERWONY
20
21 św. Alojzego Gonzagi, Wyznawcy BIAŁY
22 św. Juliana, Męczennika
(S. Juliani M.)
CZERWONY
23 św. Paulina, Biskupa BIAŁY
24 Narodzenie św. Jana Chrzciciela BIAŁY
25 św. Febronii, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
26 św. Jana i Pawła, Męczenników CZERWONY
27 św. Arialda, Diakona i Męczennika CZERWONY
28
29 św. Piotra i Pawła, Apostołów CZERWONY
30
Lipiec
dzień miesiąca obchód kolor
1
2 Nawiedzenie NMP BIAŁY
3 św. Tomasza, Apostoła CZERWONY
4 św. Urlyka, Biskupa i Wyznawcy BIAŁY
5 św. Antoniego Marii Zaccaria, Prezbitera i Wyznwcy BIAŁY
6 św. Cyryla i Metodego, Patriarchów i Wyznawców BIAŁY
7 św. Hilarego, Biskupa i Doktora Kościoła BIAŁY
8 św. Ampeliusza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
9
10 św. Siedmiu Braci, Męczenników CZERWONY
11 św. Benedykta, Opata i Wyznawcy ZIELONY
12 św. Nabora i Feliksa, Męczenników CZERWONY
13
14 św. Bonawentury, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła BIAŁY
15 św. Henryka, Cesarza i Wyznawcy BIAŁY
16 NMP z Góry Karmel BIAŁY
17 św. Marceliny, Dziewicy BIAŁY
18 św. Materna, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
19 św. Wincentego a Paulo, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
20 św. Hieronima Emilianinego, Wyznawcy  BIAŁY
21 św. Praksedy, Dziewicy BIAŁY
22 św. Marii Magdaleny FIOLETOWY
23 św. Apolinarego, Biskupa i Męczennika CZERWONY
24 w katedrze: św. Krystyny, Dziewicy i Męczennicy
poza katedrą: św. Kamila de Lellis
CZERWONY
BIAŁY
25 św. Jakuba, Apostoła CZERWONY
26 św. Anny, Matki NMP FIOLETOWY
27 w katedrze: św. Kamila de Lellis
poza katedrą: św. Pantaleona, Męczennika
BIAŁY
CZERWONY
28 św. Nazariusza i Celsusa, Męczenników CZERWONY
29 św. Marty, Dziewicy BIAŁY
30 św. Abdona i Sennena, Męczenników CZERWONY
31 św. Kalimeriusza, Biskupa Mediolanu i Męczennika CZERWONY
Sierpień
dzień miesiąca obchód kolor
1 św. Męczenników Machabejskich i św. Euzebiusza, Biskupa i Wyznawcy CZERWONY
2 św. Alfonsa Marii De Lugiori, Biskupa i Doktora Kościoła BIAŁY
3 Odkrycie relikwii św. Szczepana Diakona i Protomęczennika CZERWONY
4 św. Dominika, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
5 Dedykacji kościoła św. Marii ad Nives BIAŁY
6 Przemienienie Pańskie BIAŁY
7 św. Donata i Karpophorosa, Męczenników CZERWONY
8 św. Ignacego z Loyoli, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
9 św. Kajetana, Prezbitera i Wyznawcy
wigilia św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika
BIAŁY
FIOLETOWY
10 św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika CZERWONY
11 św. Radegundy, Królowej i Męczennicy FIOLETOWY
12 św. Euzebiusza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
13 św. Hipolita, Męczennika CZERWONY
14 wigilia Wniebowzięcia NMP FIOLETOWY
15 Wniebowzięcie NMP BIAŁY
16 św. Symplicjana, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
17 św. Jacka (Hiacynta), Kapłana i Wyznawcy BIAŁY
18 św. Mammetisa i Agapita, Męczenników CZERWONY
19
20 św. Bernarda, Opata i Wyznawcy BIAŁY
21 św. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal, Męczennicy FIOLETOWY
22 św. Agatonika i Towarzyszy, Męczenników
(Ss. Timothaei et Socc. M)
CZERWONY
23 wigilia św. Bartłomieja, Apostoła FIOLETOWY
24 św. Bartłomieja, Apostoła CZERWONY
25 św. Genezjusza, Męczennika CZERWONY
26 św. Aleksandra, Męczennika CZERWONY
27 św. Józefa a Calasantio,  Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
28 św. Augustyna, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła BIAŁY
29 ścięcie św. Jana Chrzciciela CZERWONY
30 św. Ludwika, Króla i Wyznawcy BIAŁY
31 św. Aidana Biskupa i Wyznawcy
(S. Abundii Ep. Conf.)
BIAŁY
Wrzesień
dzień miesiąca obchód kolor
1 św. Idziego, Opata i Wyznawcy BIAŁY
2 św. Mansweta, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
3 św. Auzana, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy
(S. Auxani Ep. Med. Conf.)
BIAŁY
4 św. Grzegorza I, Papieża, Wyznawcy i Doktora Kościoła BIAŁY
5
6 św. Benedykta, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
7 wigilia Narodzenia NMP FIOLETOWY
8 Narodzenie NMP BIAŁY
9 św. Joachima, Ojca NMP BIAŁY
10 św. Mikołaja z Tolentino, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
11 św. Prota i Hiacynta, Męczenników CZERWONY
12 Imienia NMP BIAŁY
13 św. Maura, Biskupa i Wyznawcy
(S. Maurilii Ep. Conf.)
BIAŁY
14 Podwyższenie Krzyża Świętego CZERWONY
15 Siedmiu Boleści NMP BIAŁY
16 św. Eufemii, Dziewicy i Męczennicy
CZERWONY
17 św. Satyra, Wyznawcy
(S. Satyri Conf.)
BIAŁY
18 św. Eustorgiusza I, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy
BIAŁY
19 św. Korneliusza i Cypriana, Męczenników
CZERWONY
20 św. Gliceriusza (Clicerii), Biskupa Mediolanu i Wyznawcy później
wigilia św. Mateusza, Apostoła
BIAŁY
FIOLETOWY
21 św. Mateusza, Apostoła CZERWONY
22 św. Maurycego i Towarzyszy, Męczenników CZERWONY
23 św. Linusa, Papieża i Męczennika CZERWONY
24 św. Tekli, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
25 św. Anatalona, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
26 św. Cypriana Biskupa i Męczennika i św. Justyny Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
27 św. Gajusza (Caii), Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
28
29 Dedykacji kościoła św. Michała Archanioła BIAŁY
30 św. Hieronima, Prezbitera, Doktora Kościoła BIAŁY
Październik
dzień miesiąca obchód kolor
1 św. Franciszka Borgiasza, Wyznawcy BIAŁY
2 św. Aniołów Stróżów BIAŁY
3
4 św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy BIAŁY
5 św. Placyda i Towarzyszczy, Męczenników CZERWONY
6 św. Brunona, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
7 NMP Różańcowej
comm. św. Brygidy, Męczennicy
BIAŁY
FIOLETOWY
8 św. Pelagii, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
9 św. Dionizego, Rustyka, Eleuteriusza i Domina, Męczenników
(Ss. Dionysii, Rustici, Eleutherii et Domini Mm.)
CZERWONY
10 św. Kazimierza, Królewicza i Wyznawcy BIAŁY
11
12 św. Mony, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
13
14 św. Kaliksta, Papieża i Męczennika CZERWONY
15 św. Teresy, Dziewicy BIAŁY
16 św. Gawła (Galla), Opata i Wyznawcy BIAŁY
17
18 św. Łukasza, Ewangelisty CZERWONY
19 św. Piotra z Alkantary, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
20
21 św. Urszuli i Towarzyszek, Dziewic i Męczennic CZERWONY
22 św. Kosmy i Damiana, Męczenników CZERWONY
23
24 św. Rafała, Archanioła BIAŁY
25 św. Chryzanta i Darii, Męczenników CZERWONY
26 św. Ewarysta, Papieża i Męczennika CZERWONY
27
28 św. Szymona i Judy, Apostołów CZERWONY
29 św. Antonina, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
30 św. Saturnina, Męczennika CZERWONY
31 wigilia Wszystkich Świętych FIOLETOWY
Listopad
dzień miesiąca obchód kolor
1 Wszystkich Świętych  BIAŁY
2 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych CZARNY
3
4 św. Karola Boromeusza, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
5 św. Magnusa, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
6 św. Witalisa Męczennika i Agrykoli, Męczennicy CZERWONY
7
8 św. Czterech Koronatów, Męczenników CZERWONY
9 rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, Matki i Głowy wszystkich kościołów miasta i świata BIAŁY
10 św. Andrzeja Avelliniego, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
11 św. Marcina, Biskupa i Wyznawcy BIAŁY
12 św. Jozafata, Biskupa i Męczennika CZERWONY
13 św. Antonina, Męczennika CZERWONY
14 w katedrze: św. Aureliusza, biskupa i Wyznawcy
poza katedrą: feria
BIAŁY
ZIELONY
15
16
17
18 św. Romana, Męczennika CZERWONY
19 św. Poncjana, Papieża i Męczennika CZERWONY
20 św. Benignusa, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
21 Ofiarowanie NMP BIAŁY
22 św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
23 św. Klemensa, Papieża i Męczennika CZERWONY
24 św. Protazego, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
25 św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
26
27
28 św. Jana Bożego, Wyznawcy BIAŁY
29 wigilia św. Andrzeja, Apostoła FIOLETOWY
30 św. Andrzeja, Apostoła CZERWONY
Grudzień
dzień miesiąca obchód kolor
1 św. Kastrycjana, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
2
3 św. Miroklesa, Biskupa Mediolanu i Wyznawcy BIAŁY
4 św. Franciszka Ksawerego, Prezbitera i Wyznawcy BIAŁY
5 św. Gabriela, Archanioła  BIAŁY
6 św. Mikołaja, Biskupa i Wyznawcy później
wigilia Sakry św. Ambrożego itd.
BIAŁY
FIOLETOWY
7 Sakry św. Ambrożego, Biskupa Mediolanu, Wyznawcy, Doktora Kościoła i Głównego Patrona BIAŁY
8 Niepokalane Poczęcie NMP BIAŁY
9 św. Syrusa (Syriusza), Biskupa i Wyznawcy BIAŁY
10 św. Milcjadesa (Melchiadisa), Papieża i Męczennika CZERWONY
11
12
13 św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy CZERWONY
14 św. Matronina, Pustelnika i Wyznawcy BIAŁY
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 wigilia Narodzenia Pańskiego BIAŁY
25 Narodzenie Pańskie BIAŁY
26 św. Szczepana, Diakona i Protomęczennika,
Oktawa Narodzenia Pańskiego
CZERWONY
27 św. Jana, Apostoła i Ewangelisty,
Oktawa Narodzenia Pańskiego
BIAŁY
28 św. Niewinnych (Młodzianków),
Oktawa Narodzenia Pańskiego
CZERWONY
29 św. Tomasza z Canterbury (Becketa),
Oktawa Narodzenia Pańskiego
BIAŁY
30 Oktawa Narodzenia Pańskiego
comm. św. Eugeniusza, Biskupa i Wyznawcy
BIAŁY
31 Oktawa Narodzenia Pańskiego
comm. św. Sylwestra, Papieża
BIAŁY
Obchody ruchome
obchód kolor
niedziele Adwentu:

 • I niedziela Adwentu – pierwsza niedziela po św. Marcinie
 • II niedziela Adwentu
 • III niedziela Adwentu
 • IV niedziela Adwentu
 • V niedziela Adwentu
 • VI niedziela Adwentu – Wcielenie Pana Naszego Jezusa Chrystusa – ostatnia niedziela przed Narodzeniem Pańskim

kolory:

 • FIOLETOWY
 • FIOLETOWY
 • FIOLETOWY
 • FIOLETOWY
 • FIOLETOWY
 • BIAŁY
de exceptato – dni pomiędzy VI niedzielą Adwentu a wigilią Narodzenia Pańskiego FIOLETOWY
Świętej Rodziny – poniedziałek po IV niedzieli styczniowej BIAŁY
Przedpoście:

 • Niedziela Siedemdziesiątnicy
 • Niedziela Sześćdziesiątnicy
 • Niedziela Pięćdziesiątnicy
FIOLETOWY
Wielki Post:

 • Niedziela w  Początku Wielkiego Postu
 • poniedziałek po Niedzieli w Początku Wielkiego Postu posypanie głów popiołem
 • II Niedziela Wielkiego Postu, która nazywa się niedzielą Samarytanina
 • III Niedziela Wielkiego Postu, która nazywa się niedzielą Abrahama
 • IV Niedziela Wielkiego Postu, która nazywa się niedzielą Niewidomego
 • V Niedziela Wielkiego Postu, która nazywa się niedzielą Łazarza
 • Sobota in Traditione Symboli
kolory:

 • FIOLETOWY
 • FIOLETOWY
 • FIOLETOWY
 • FIOLETOWY
 • FIOLETOWY
 • FIOLETOWY
 • CZERWONY
Tydzień Autentyczny (Hebdomadae Autenthica):

 • Niedziela w Gałązkach Palmowych i Oliwnych
 • Wielki Poniedziałek w Tygodniu Autentycznym
 • Wielki Wtorek w Tygodniu Autentycznym
 • Wielka Środa w Tygodniu Autentycznym
 • Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej
 • Wielki Piątek w Przygotowaniu (in Parasceve)
 • Wielka Sobota (Sabbato Sancto)
 • Niedziela Paschalna Zmartwychwstania Pańskiego
kolory:

 • CZERWONY
 • CZERWONY
 • CZERWONY
 • CZERWONY
 • CZERWONY
 • CZERWONY
 • CZERWONY/BIAŁY
 • BIAŁY
Czas po Niedzieli Paschalnej:

 • Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – in Albis
 • Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego – I niedziela po Wielkanocy – in Albis
 • Poniedziałek po III niedzieli Wielkanocy – Opieki św. Józefa
 • Wniebowstąpienie
 • Wigilia Zesłania Ducha Świętego
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Oktawa Zesłania Ducha Świętego
 • I Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Najświętszej Trójcy, Oktawa Zesłania Ducha Świętego
kolory:

 • BIAŁY
 • BIAŁY
 • BIAŁY
 • BIAŁY
 • CZERWONY
 • CZERWONY
 • CZERWONY
 • CZERWONY
 • BIAŁY
 • Boże Ciało
 • Oktawa Bożego Ciała
 • Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • CZERWONY
 • CZERWONY
 • CZERWONY
 • I niedziela października
 • II niedziela października, która jest przed Dedykacją
 • III niedziela października – Dedykacji kościoła katedralnego
 • piątek po dedykacji
  • w kościołach, których data konsekracji nie jest znana: dedykacji kościoła własnego
  • w kościołach, których data konsekracji jest znana: feria
 • niedziela po Dedykacji  (ostatnia niedziela października)– Chrystusa Króla
 • CZERWONY
 • CZERWONY
 • BIAŁY
 • piątek po dedykacji
  • BIAŁY
  • ZIELONY
 • BIAŁY
Suche dni (Quatuor Tempora):

 • środa, piątek i sobota po Niedziela w Początku Wielkiego Postu
 • środa, piątek i sobota po Zesłaniu Ducha Świętego
 • środa, piątek i sobota po Podwyższeniu Krzyża Świętego (14 września)
 • środa, piątek i sobota po wspomnieniu św. Łucji (13 grudnia)
w kolorze dnia lub FIOLETOWY